ҮЗЭСГЭЛЭНИЙ ТҮҮХ

ӨНГӨРСӨН 2 ЖИЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНЭЭ ТАНД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХДӨӨ ХАМГААЛАХ дуртай.
2019 ОНООС БИДНИЙ ХОЁР ХӨХ,

KONA-2020.10

2020 онд бид ягаан өнгийг хоёр өнгө болгон ашиглах болно.

EXHIBITION-2021

2021 оны 4 -р сард бид КОНА -гийн хоёр өнгийг өнгөөр ​​будсан хэвээр байна.


Шуудангийн цаг: 6-р сарын 10-2021